Perfil recomanat

A Espanya s'estudia la llicenciatura en Periodisme, però existeix també Comunicació Audiovisual. recomanable per als que volen treballar en televisió, i que inclou assignatures periodístiques. Les facultats públiques més recomanables són les de la Universitat Carlos III de Madrid i les de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, en aquesta mateixa ciutat. En aquesta última facultat, però, Periodisme són estudis de segon cicle, és a dir, que només et pots matricular si abans has fet 1 º i 2 º d'una altra carrera.

Cal valorar molt l'enorme esforç lingüístic que això suposa, ja que no es tracta de parlar més o menys anglès, sinó d'escriure perfectament i usar-lo com a llengua de comunicació professional de manera oberta i de cara al públic.

Recomanació final: estudia periodisme en una bona facultat pública espanyola i allà podràs anar orientant gradualment.

Cap comentari:

Publica un comentari