divendres, 17 de febrer de 2012

QUE ES EL PERIODISME?


El periodisme és una activitat que consisteix a recollir, sintetitzar, jerarquitzar i publicar informació relativa a l'actualitat. Per obtenir aquesta informació, el periodista ha de recórrer obligatòriament a fonts verificables o al seu propi testimoni. La base del periodisme és la notícia, però comprèn altres gèneres, molts dels quals s'interrelacionen, com l'entrevista, el reportatge, la crònica, el documental i l'opinió. El periodisme pot ser informatiu, interpretatiu o d'opinió. La informació és difosa per mitjans o suports tècnics, el que dóna lloc al periodisme gràfic, la premsa escrita, el periodisme radiofònic, l'audiovisual (mitjançant televisió i el cinema) i el periodisme digital o multimèdia.

Cap comentari:

Publica un comentari